Pomiary parkowania

Pomiary parkowania

Pomiary i badanie parkowania

Czas parkowania

Czas, przez który parkują poszczególne pojazdy.

Akumulacja parkowania

Liczba pojazdów równocześnie zaparkowanych na danym obszarze.

Natężenie parkowania

Liczba pojazdogodzin parkowania na danym obszarze w określonej jednostce czasu lub przedziale czasu.

Wykorzystanie miejsc postojowych

Stosunek liczby pojazdów równocześnie zaparkowanych na danym obszarze do całkowitej liczby miejsc postojowych.

Rotacja na stanowiskach postojowych (rotacja parkowania)

Liczba parkujących w danym okresie pojazdów, przypadająca na jedno stanowisko postojowe.

Badanie czasu parkowania

Systemy Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ANPR) to innowacyjne rozwiązania, które znajdują coraz szersze zastosowanie w zarządzaniu miejskimi parkingami i analizie ruchu drogowego. Technologia ANPR pozwala na automatyczne wykrywanie, odczytywanie i rejestrowanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, co znacząco usprawnia proces monitorowania czasu parkowania.

Korzyści z pomiarów parkowania

Badanie czasu parkowania niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla zarządców parkingów, jak i dla samych użytkowników. Systemy znacząco poprawiają efektywność użytkowania przestrzeni parkingowych. Automatyczna rejestracja czasu wjazdu i wyjazdu pojazdów pozwala na dynamiczne zarządzanie dostępnością miejsc, co redukuje czas poszukiwania wolnych miejsc przez kierowców. Podczas badania możemy uzyskać informacje na temat:

  • Czasu parkowania – Czas, przez który parkują poszczególne pojazdy.
  • Akumulacji parkowania – Liczba pojazdów równocześnie zaparkowanych na danym obszarze.
  • Natężenia parkowania – Liczba pojazdogodzin parkowania na danym obszarze w określonej jednostce czasu lub przedziale czasu.
  • Wykorzystania miejsc postojowych – Stosunek liczby pojazdów równocześnie zaparkowanych na danym obszarze do całkowitej liczby miejsc postojowych.
  • Rotacji parkowania – Liczba parkujących w danym okresie pojazdów, przypadająca na jedno stanowisko postojowe.