Home

Więźba ruchu

W tym się specjalizujemy

Dowiedz się więcej

Oferta

Nasza specjalizacja

Identyfikacja tablic rejestracyjnych (ANPR)

Badania kordonowe, tranzytu, więźby, przepływu
Badania czasu podróży, strat czasu

Przejdź

Rodzaje pomiarów ruchu

Pomiary ruchu i postoju pojazdów,
pieszych, zwierząt i innych obiektów

Przejdź

O nas


Przedstawiamy ofertę dotyczącą pomiarów ruchu, wykonywanych opracowanym i wdrożonym przez naszą firmę systemem Eutra.

System ten wykorzystuje rejestrację wideo i jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy metodami ręcznymi i automatycznymi. Stopień automatyzacji procesu zależy od rodzaju pomiaru oraz wymaganej dokładności.

Podstawowymi zaletami systemu Eutra są:

  • mobilność, pozwalająca na szybkie zainstalowanie i demontaż rejestratorów w dowolnej liczbie punktów pomiarowych. Rejestracja może się więc odbywać jednocześnie w wielu miejscach. W połączeniu z możliwościami prowadzenia długotrwałych pomiarów daje to bardzo pożądaną możliwość praktycznie nieograniczonego próbkowania w czasie i przestrzeni;
  • dokładność wykonywanych pomiarów. Zarówno w pomiarze natężenia ruchu, jak i przy identyfikacji numerów rejestracyjnych, dokładność wynosi co najmniej 99%, niezależnie od warunków pogodowych, oświetleniowych, liczby pasów i gęstości ruchu;
  • odtwarzalność, umożliwiająca wielokrotną analizę zarejestrowanego materiału. System pozwala dokonywać dodatkowych, nie przewidzianych wcześniej pomiarów lub obserwacji, korzystając z zarejestrowanego materiału;
  • istnienie „materiału dowodowego” w postaci zapisu wideo. Firma nasza prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wszystkich wykonywanych pomiarów, ale dla inwestora zarejestrowany materiał stanowić może dodatkową gwarancję rzetelności wykonanej usługi.

Firma Eutra powstała w 1997 r. jako innowacyjne przedsiębiorstwo projektowe i konsultingowe, specjalizujące się w sterowaniu ruchem drogowym. Nasza lista referencyjna składa się z kilkuset pozycji.

Wynikiem działalności zawodowej właściciela firmy jest m.in. ponad 1000 projektów budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnej. Z potrzeb tej właśnie specjalności zrodziła się myśl stworzenia systemu wiarygodnych i obejmujących duży zakres pomiarów i obserwacji ruchu.

Specjalizujemy się w najtrudniejszych pomiarach metodą identyfikacji treści tablic rejestracyjnych (wykorzystywanie ANPR m.in. do kordonowego badania tranzytu, więźby ruchu, czasu podróży). Możemy wykonać pomiar praktycznie w dowolnej liczbie punktów jednocześnie, co w przypadku badań kordonowych jest niezbędne.

Na dużą skalę rejestrację wideo stosujemy od 2004 roku. Jesteśmy więc pionierem w zakresie profesjonalnego wykorzystania techniki wideo w pomiarach ruchu. Jesteśmy też niekwestionowanym liderem tego typu badań w Polsce.

Ilustruje to historia wykorzystania techniki wideo w Generalnym Pomiarze Ruchu (GPR), największym przedsięwzięciu z zakresu pomiarów ruchu w Polsce, przeprowadzanym cyklicznie co 5 lat. W 2005 roku metoda ta nie była dopuszczona na drogach krajowych, ale po raz pierwszy została zastosowana w GPR na drogach wojewódzkich, właśnie przez naszą firmę. W 2010 roku została dopuszczona także na drogach krajowych, a w 2015 roku w części punktów pomiarowych na drogach krajowych była wymagana. W tym właśnie roku w ramach GPR na drogach krajowych nasza firma zrealizowała 3 największe spośród 82 zadań, a obejmowały one 69% wszystkich punktów w Polsce, na których wymagana była rejestracja wideo. W 2020 roku potwierdziliśmy swoją pozycję lidera osiągając 26% udziału w GPR – prawie dwa razy tyle, co kolejna firma.

Przez pierwsze kilka lat nasz system był do tego stopnia nowatorski, że wielu zamawiających – nie rozumiejąc jego istoty i niezaprzeczalnych zalet – nie akceptowało tej techniki w realizacji zamówień. Znamienne jest przy tym, że podczas gdy jeszcze w 2005 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ogóle nie dopuszczała tej metody, to w 2020 roku GPR na drogach krajowych realizowany był już w całości metodą wideo. Po kilkunastu latach pomiary z wykorzystaniem techniki wideo nie tylko zyskały powszechną akceptację, ale są obecnie wręcz wymagane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz wielu innych zamawiających jako najlepsza metoda.